ZAMEK RODU POGORZELÓW HERBU DRZYMAŁA

MOJA OCENA:


Pobliskie atrakcje:
                      
                       Peterwitz - 9 km

                                 
          

        
Ząbkowice Śląskie - 14 km           


          Grodno  - 32 km
         

 Valid XHTML 1.0 Strict


Owiesno


    Na początku XIV wieku w okolicy opuszczonego grodu obronnego zbudowano zamek rycerski rodu Pogorzelów (von Pogarell). Budowlę wzniesiono na planie zbliżonym do koła o średnicy 30 m. Zamek posiadał okrągły dziedziniec i kwadratową wieżę, a całość była otoczona kamiennym murem i fosą. Zamek pełnił rolę siedziby rodu aż do roku 1797, kiedy to miejscowe dobra przeszły na własność rodziny von Seidlitz. Zamek w pierwszej połowie XVII i XVIII wieku został przebudowany na barokową rezydencję. Podwyższono wówczas mury, a wieża została powiększona o ośmioboczną nadbudówkę. Przebudowy te, a także kolejna, przeprowadzona w drugiej połowie XIX wieku, istotnie zmieniły wygląd budowli, zachowując jednak jej pierwotny, obronny układ. Zamek był zamieszkiwany przez von Seidlitzów do II wojny światowej. Odebrany w roku 1945 przez polską komunistyczną administrację, podzielił powojenne losy wielu innych rezydencji dolnośląskiej szlachty. Unikalna w swojej formie budowla, która w dobrym stanie przetrwała lata wojny, od lat 50. XX wieku pozbawiona została elementarnej opieki i w szybkim tempie zaczęła przeistaczać się w ruinę. W roku 1964 zawaliła się wieża. Z dawnego zamku obejmującego cylindryczną wieżę i kamienne mury obwodowe pozostały do dziś jedynie fragmenty ścian z barokowym portalem, nad którym znajduje się medalion z męską i damską głową oraz napisem "Nec Vita Nec Mors Separabit" (Nic nie oddzieli życia od śmierci). Na pozostałości zespołu rezydencjonalnego składają się dziś: zamek w ruinie z pierwszej ćwierci XVII w., przebudowany w XVIII i XIX w. oficyna obok zamku z 1749 r. - XVIII w., przebudowana w 1880 r. brama wjazdowa z rzeźbami (uszkodzona), z 1740 r. park pałacowy (pozostałości) z pierwszej poł. XVIII w. dom ogrodnika i brama z XIX w. altana nad wodą kamienna studnia – przewieziona w latach 80. XX w. do Lewina Kłodzkiego. założenie folwarczne z obszerny dziedzińcem i budynkami gospodarczymi (opuszczone) Aktualnie ruiny zamku znajdują się pod opieką Fundacji "Zamek Chudów". która oczyściła zamkową fosę oraz odgruzowała i uporządkowała obiekt. W roku 2009 przeprowadzono pierwsze prace zabezpieczające, które objęły wieżę, na lewo od głównego wejścia.


Data powstania

   
XVII  w.  
woj. dolnośląskie
wstęp bezpłatny nd.
data aktualizacji: 30.05.2016r.


...

Mapa dojazdu: